Selasa, 31 Maret 2009Inilah Lambang Perjuangan Halaqah-15 Ismi Sakrullah Rawa Gedhe Indonesia
Mudzakarah Lembah Menoreh, 15 Muharram 1515 s/d Mudzakarah Rawa gedhe, 15 Muharram 2009

MUDZAKARAH HALAQAH-15

Sejarah & Risalah Halaqah darima masa ke masa:

I. Halaqah Masa 1400 M :

(1)Halaqah Waliyul Tsani Al Jawi :

1.Kapankah dimulainya sejarah masa awal syiar Islam di nusantara?
2.Siapa dan darimanakah asal para mubaligh itu berasal?
3.Jaringan syiar dan alur perjalanannya?
4.Peradaban yang berdaulat di nusantara pada masa itu?
5.Sistem dan metode syiar yang di apliklasikan?
6.Berbagai peristiwa monumental yang terjadi di masa itu?
7.Karya dan tradisi yang ditinggalkan?
8.Situs-situs bersejarah yang terkait dengan para tokoh ulama?
9.Jaringan kearifan lokal yang beradabtasi dengan budaya timur tengah?
10.Jaringan kearifan lokal yang berseberangan dengan faham tokoh ulama?
11.Akulturasi ras, budaya, agama dan faham spiritualism?
12.Potret Islam secara organisasi dan kenegaraan?
13.Peta jaringan ulama masa wali songo dan masa kini?
14.Sejarah sebagai Harta Karun Peradaban Bangsa...

(2)Halaqah Musyarif Al Islamiyyah :

1.Latar belakang kesejarahan?
2.Jaringan ulama Timur Tengah di nusantara?
3.Jaringan ulama Gujarat Hindhustand di nusantara?
4.Jaringan ulama Daratan China di nusantara?
5.Jaringan ulama Asia Tenggara di nusantara?
6.Hubungan diplomatik geo strategi politik kerajaan-kerajaan Islam Jawa?
7.Hubungan diplomatik geo strategi tekonomi kerajaan-kerajaan Islam Jawa?
8.Jaringan intelektual Islam dunia di nusantara?

(3)Halaqah Masyaikh Awwaluddin :

1.Hubungan jaringan ulama sufisme Timur Tengah dengan Wali Songo?
2.Akulturasi budaya dan faham spiritual yang terbentuk?
3.Jaringan ulama dan faham Tarekat yang mewarnai khazanah sejarah dan budaya Islam nusantara?
4.Jaringan komunitas Tarekat tradisional di Jawa?
5.Pengaruh Tarekat spiritual dalam sejarah politik tanah Jawa?
6.Tarekat dan Faham Sufisme yang bertahan di Jawa?

(3)Halaqah Masa 1500 M :

1)Proses terbentuknya Halaqah Wali Songo dari Halaqah Sunan Ampel Denta?
2)Sejarah singkat Halaqah Sunan Giri
3)Sejarah singkat Halaqah Sunan Bonang
4)Sejarah singkat Halaqah Sunan Kali Jaga
5)Sejarah singkat Halaqah Sunan Gunung Jati
6)Sejarah singkat Halaqah Syaikh Lemah Abang
7)Proses terbentuknya Halaqah Santri Wali Songo

(4)Halaqah Masa 1600 M :

1)Halaqah Jaka Tingkir dan strategi politik Kasulthanan Demak Bintoro
2)Halaqah Ki Ageng Pemanahan dan strategi politik Mataram Islam
3)Halaqah Panembahan Senopati dan ekspansi politik Mataram Islam

(5)Halaqah Masa 1700 M :

1)Halaqah Sulthan Agung
2)Halaqah Laskar Mataram
3)Halaqah Laskar Menoreh

(6)Halaqah Masa 1800 M :

1)Pangeran Diponegoro
2)Pangeran Menoreh
3)Panembahan Arga Sewu
4)Ki Ageng Bekel Kentheng
5)Kyai Bekel Kentheng

(7)Halaqah Masa 1900 M :

1)Muqaddam Halaqah-01
KRT. Brigjen TNI Ahmad Hasan Midaryo
Kalasan, Candi Sari, Sleman, Jogja

2)Musyarif Halaqah-07
KGPM. Moch. Iskandar Hery Mulyadiningrat, SKom
Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul, Jogja

3)Musyarif Halaqah-08
RM. H. Mohammad May Suhendro, SE
Kampung Sawah, Tanjung Karang, Bandar Lampung

4)Musyarif Halaqah-11
KGPM. Moh. Hartaya Giri Prapen-XI
Bojong Gedhe, Bogor

5)Musyarif Halaqah-15
Ismu Pagu Al Daly, SS
Kemuning Jati Pasar Minggu, Batawi Kidul
Rawa Gedhe, Sumber Jaya, Tambun Kidul, Bekasi

(8)Halaqah Masa 2000 M :

1) Musyarif Halaqah-13
Ustadz RM. Moh. Hery Adji Antoro, SE
Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat

2)Musyarif Halaqah-12
KH. Taufik Moh. Syah, SSos
Bambu Kuning, Bojong Gedhe, Bogor

3)Musyarif Halaqah-14
Habib Ma'mun Sulayman Ar Ridwan
Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan

4)Musyarif Halaqah-09
Gus Drs. H. Achmad Zainul Millal Bizawie, MSi
Cibinong, Bogor, Jawa Barat

4)Musyarif Halaqah-10
RM. Kusumo Broto Widjoyo
Pal Sigunung, Klapa Dua, Jakarta Timur

II.Regenerasi Kepemimpinan Halaqah-15 :

1)Raden Mas Siswoyo Sura Prabawa
[Masa Kepemimpinan di Majapahit 1432 – 1468]

2)Raden Mas Alit Angka Wijaya Brawijaya V
[Majapahit ,1468 – Daha, 1478]] .

3) Raden Mas Bondan Kejawan
[Majapahit, 1478 – Grobogan, 1485]]

4)Raden Mas Depok Getas Pendowo
[Majapahit, 1485 – Tarub, 1507]

5)Ki Ageng Selo @ Raden Mas Bagus Sunggam
[Selo Grobogan, 1507 – Grobogan, 1551]

6)Ki Ageng Ngenis
[Selo 1551 – Grobogan, 1558]

7)Ki Ageng Pemanahan
[Mataram, 1558 - Kuta Gedhe, 1585]

8)Raden Mas Suto Wijoyo @ Panembahan Senapati @ Sunan Seda Kajenar
[Mataram 1540 – Kajenar, 1601]

9)Raden Mas Jolang @ Sultan Hadi Seda Krapyak
[Mataram 1550 - Krapyak 1613]

10)Raden mas Rangsang @ Sultan Agung Hanyakrakusuma
[Mataram 1565 - 1645]

11)Amangkurat IV
[Mataram, 1719 - 1755]

12)Raden Mas Sujono Sukawati HB-I
[Yogyakarta, 1755 - 1792]

13)Sulthan Sepuh HB-II
[Yogyakarta, 1792 - 1810]

14)Sri Sulthan HB-III
[Yogyakarta, 1810 - 1812]

15)KGPM. Anta Wirya Diponegoro
[Tegal Rejo, 11 November 1785 – Makasar, 8 Januari 1855].

16)KGPM. Anta Kusuma @ Bagus Singlon
[Madiun, 1820 – Adikarta, 1997]

17)KGPM. Bagus Prawiro
[Wukir Sewu, 1887 – Prambanan, 1890]

18)KGPM. Prawiro Jaya
[Paku Alaman, 1890 - Imogiri, 1900]

19)Kyai Mohammad Prawiro Sentono
[Wukir Sewu, 1900 – Prambanan, 1921]

20)KRT. Ahmad Hasan Midaryo
[Wukir Sewu, 1921 – Prambanan, 1991]

21)KGPM. Moch. Iskandar Heri Mulyadiningrat, SKom
[Yogyakarta, 1991 – Gedong Kuning, 1994]

22)Ismu Pagu Al Daly, SS
[Lembah Menoreh, 1994 - 2009]


III. Strategi & Kharakteristik :

1)Halaqah-8
2)Halaqah-9
3)Halaqah-10
4)Halaqah-11
5)Halaqah-12
6)Halaqah-13
7)Halaqah-14
8)Halaqah-15

IV. Problematika & Tantangan Perjuangan :

1)Faktor sosio-internal
2)Faktor sosio-eksternal
3)Faktor psikologi social
4)Faktor prasarana pendukung
5)Harapan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar